Loading...

Recomandă-ne un coleg și câștigi

Recomandă-ne un coleg și câștigi

 Regulament recomandare viitor coleg

 

1. Organizatorul programlui: SC ELECTRIC MASTERS SRL cu sediul în Craiova, Str. Rovinari Nr. 18, Jud. Dolj

2. Perioada de desfășurare a programlui: NEDETERMINATĂ

3. Condiții de participare:

·  persoana fizică cu domiciliul stabil in Romania care a împlinit 18 ani

·  angajații organizatorului, rudele și afinii acestora până la gradul I inclusiv, precum și toate celelalte persoane implicate în acest proiect nu vor putea participa la acest program, în sensul că nu li se vor putea acorda nici un fel premii

·  persoana interesată de premiu va face recomandarea pentru job-ul disponibil prin trimiterea unui e-mail cu datele sale de identificare și C.V.-ul persoanei recomandate

4. Acordarea premiilor:

·  premiul se va acorda beneficiarului (persoanei care a făcut recomandarea) după evaluarea activității persoanei angajate (persoanei recomandate) și prelungirea contractului, după perioada de probă de 3 luni

·  un participant poate câștiga mai mult de un premiu

·  nu se vor acorda premii persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani la data acordării premiului

5. Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal:

·  în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679, pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, SC ELECTRIC MASTERS SRL are obligația de a administra în conditii de siguranță și în scopurile specificate, datele personale furnizate

·  datele cu caracter personal ale persoanei care a făcut recomandarea vor fi folosite cu scopul de a se face identificarea în vederea acordării premiului și conform cu Politica de Confidențialitate vezi aici

·  datele cu caracter personal ale persoanei recomandate vor fi folosite pentru: Ofertare loc de muncă; Întocmirea contractelor; Informare locuri de muncă vacante vezi aici

·  datele colectate nu vor fi cedate, vândute sau încredințate vreunei terțe părți decât acolo unde acest lucru este impus de realizarea contractului sau sunt legate de existenta unei obligații legale.