Loading...

Politica de procesare date cu caracter personal

Ce este GDPR?
GDPR este noul regulament al Uniunii Europene cu privire la prelucrarea datelor personale, care presupune:

 • transparență în gestionarea și prelucrarea datelor cu caracter personal;
 • procesarea, colectarea și stocarea datelor numai în scopurile declarate;
 • dreptul persoanelor în cauză de a corecta și cere ștergerea informațiilor personale din baza de date;
 • restrângerea perioadei de păstrarea a datelor personale numai la perioada estimată atingerii scopului;
 • folosirea unor metode de securitate pentru protecția acestora.

Noul regulament se aplică tuturor organizațiilor care activează pe teritoriul Uniunii Europene.

Cadru legal
Politica de confidentialitate reflect
ă prevederile legale în vigoare. Persoanele fizice ale căror date personale sunt prelucrate de către noi au urmatoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informate cu privire la identitatea operatorului, în ce scop se prelucreaza datele, cui le-ar putea dezvălui, obligația furnizării datelor;
 • dreptul de acces la date (furnizarea datelor de către operator la cererea persoanei fizice este gratuită);
 • dreptul de intervenție (persoana vizată poate cere rectificarea, actualizarea, ștergerea sau anonimizarea datelor personale)
 • dreptul de opoziție (puteți cere operatorului să nu vă prelucreze datele în scop de marketing)
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii automate individuale (de exemplu profilarea clientului)
 • dreptul de a face plângere la autoritatea națioală de supraveghere (ANSPDCP, www.dataprotection.ro)
 • dreptul de a se adresa justiției

Date solicitate
Solicităm persoanelor interesate următoarele date cu caracter personal:

 • Nume
 • Prenume
 • Email
 • Telefon
 • Adresa
 • Experiența - Compania
 • Studii/Cursuri
 • Competențe
 • Abilități
 • Hobby


Utilizarea datelor solicitate
Datele colectate vor fi utilizate exclusiv în următoarele scopuri:

 • Ofertare loc de muncă
 • Întocmirea contractelor
 • Informare locuri de muncă vacante

Datele colectate nu vor fi cedate, vândute sau încredințate vreunei terțe părți decât acolo unde acest lucru este impus de realizarea contractului sau sunt legate de existenta unei obligații legale.

Cui sunt transmise și cine intră în contact cu datele cu caracter personal
Serviciului de Resurse Umane al Electric Masters.

Perioada pentru care sunt pastrate datele cu caracter personal
În situatia unei înțelegeri contractuale, și având în vedere că scopul principal pentru care sunt colectate datele este reprezentat de procesul de recrutare, datele vor fi păstrate pentru perioada de doi ani de la transmiterea CV-ului

Controlul accesului și securitate
Protec
ția datelor cu caracter personal se face prin diverse metode specifice neprezentate din motive de securitate.

 Data:  2021